Kontaktujte nás

Všeobecné informácie:

Názov firmy: JEFIN  s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Tichá 2
048 01 Rožňava

Telefón: 0950 598 496
E-mail: info@caraudioworld.eu

 

 

Fakturačné  údaje:

Číslo účtu: SK57 7500 0000 0040 2184 3187
Swift: CEKOSKBX
Banka: ČSOB a.s.

IČO: 46021884
DIČ:2023204524
IČ DPH: Sk2023204524